Raporte dhe Studime

Në këtë seksion përmblidhen studimet më të fundit të kryera nga aktorë lokalë dhe ndërkombëtare lidhur me përhapjen e dezinformimit dhe lajmeve të rreme në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për të lexuar studimet e plota, ju lutem vizitoni burimin e raportit ose studimit.

Raporte & Studime

Korniza Ligjore dhe Vetërregulluese kundër Gjuhës së Urrejtjes dhe Dezinformimit në Shqipëri

Ky botim i Institutit Shqiptar të Medias, rrjetit SEENPM dhe Peace Institute në Ljubljanë analizon kuadrin ligjor mbi rregullimin e gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit, si dhe sistemin e mekanizmat ekzistuese për vetërregullimin e organeve mediatike. Ky material informativ paraqet një përmbledhje të legjislacionit, masave ndëshkuese, udhëzimeve dhe mekanizmave ekzistuese që mund të përdoren për t’i vënë mediat para përgjegjësisë për shkelje etike që lidhen me gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimin.

Raporte & Studime

Mapping Fake News and Disinformation in the Western Balkans and Identifying Ways to Effectively Counter Them

Ky raport i publikuar nga Bashkimi Europian paraqet situatën e narrativave kryesore të dezinformimit dhe kundër-dezinformimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, mes të cilave dhe Shqipëri, në periudhën nga 2018 deri në 2020. Raporti është fokusuar në tre sfidat kryesore të dezinformimit: sfidat e jashtme ndaj besueshmërisë së BE-së; dezinformata lidhur me pandeminë COVID-19; dhe ndikimi i dezinformimit në zgjedhje dhe referendume.

Raporte & Studime

Televizionet i Shtruan ‘Tapetin e Kuq’ Teorive Konspirative kundër Vaksinave

Ky artikull i botuar nga BIRN analizon se si indivië të caktuar gjetën një audiencë duke shpërndarë teori konspirative për vaksinën e COVID-19 në mediat audiovizive, të cilat vrapuan ta kapitalizonin suksesin pa marrë parasysh pasojat për shëndetin publik.

Raporte & Studime

Roli i palëve të treta në media sociale në zgjedhjet shqiptare

Ky artikull i botuar nga BIRN analizon se si reklamat politike të paguara nga “para të errëta” anonime të shpërndara përmes mediave sociale u panë më shumë se 50 milionë herë përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 Prillit 2021, duke shpërndarë gjuhë urrejtjeve dhe pamje të manipuluara.

Raporte & Studime

The Suspicious Virus: Conspiracies and COVID19 in the Balkans

Ky studim i publikuar nga Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG) paraqet gjetjet e sondazheve publike të kryera në gjashtë vendet e Ballkanit perëndimor, mes të cilave dhe Shqipëria, lidhur me perceptimet e popullsisë mbi teoritë konspirative mbi pandeminë e COVID-19. Gjetjet e studimit tregojnë se mbi 75% e popullsisë në Ballkan besojnë në një ose më shumë nga teoritë konspirative të shpërndara përmes dezinformimit.

Raporte & Studime

Si u Bënë Virale Lajmet e Rreme për Pandeminë e COVID-19 në Shqipëri

Ky artikull i botuar nga BIRN analizon të dhëna që tregojnë se lajmet e rreme ose dezinformuese për COVID-19 u bënë virale dhe u shpërndanë në mediat sociale, duke gjeneruar më shumë angazhime/shpërndarje se postimet e televizioneve dhe gazetave më të mëdha shqiptare.

Faqja [tcb_pagination_current_page] nga [tcb_pagination_total_pages]

Burime mbi disinformimin

Manuale trajnimi

Databaza

Verifikimi i fakteve