Roli i Institucioneve Publike në Zhvillimin e Edukimit mbi Median dhe Informacionin në Shqipëri

Ky raport është publikuar nga Instituti Shqiptar i Medias, me autorë Ilda Londo, Brankica Petković dhe Sandra Bašić Hrvatin. Pjesa e parë e botimit përmban raportin kërkimor për gjendjen e politikave publike mbi edukimin për median dhe informacionin në Shqipëri, ndërsa pjesa e dytë është një përmbledhje e rezultateve të kërkimit në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Botimin e plotë e gjeni këtu