Viktima e Radhës e Koronavirusit në Europë: E Drejta e Informacionit dhe të Dhënave